Masz pytania? kontakt

Zasady współpracy

1. Otrzymujemy zapytanie ofertowe drogą mailową lub poprzez formularz na stronie. Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

a.      Jakie będzie zastosowanie naklejki

b.     Wymiary naklejki

c.      Ilości

d.     Oczekiwania odnośnie dostarczenia: rolka , arkusz , w sztukach

e.      Załączony projekt jeśli jest

f.      Termin / na kiedy potrzebne

2.  Wysyłamy ofertę na produkcję

3.  Po wstępnej akceptacji ceny wysyłamy formularz zlecenia do podpisu

4.  Klient akceptuje podpisem upoważnionej osoby i odsyła drogą elektroniczną

5.  Zatwierdzone zlecenie jest podstawą do rozpoczęcia produkcji

6.  Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu otrzymania pełnego zestawu materiałów i zatwierdzenia ostatecznego projektu przez Zamawiającego. Jest on zawsze określony w zleceniu. Ilekroć w korespondencji z klientem jest mowa o "dniach" należy to rozumieć jako dzień roboczy a więc pon, wt, śr, czw, pt nie wliczając dni, w których przypadają święta państwowe, kościelne itp uznane powszechnie za dni wolne od pracy. W przypadku kiedy pliki posiadają błędy informujemy o tym fakcie klienta i prosimy o przesłanie poprawionych jeśli w naszym zakresie nie możemy plików skorygować. Procedura ta przesuwa termin rozpoczęcia zlecenia. Przesunięcie terminu zlecenia może ulec wydłużeniu w wyniku koniecznej akceptacji instytucji innych niż zleceniodawca ( np. Stowarzyszenia, Organizacje Unijne, Związki itp ). Jeśli do wykonania zlecenia konieczne jest wykonanie wykrojników czas realizacji zlecenia może wydłużyć się od 2 do 5 dni.

7.  Materiały powierzone do wykonania projektu (nośniki informacji, slajdy, cromaliny, zdjęcia) zwracamy po wykorzystaniu.

8.  Wszelka odpowiedzialność wynikająca z tytułu praw autorskich, umów licencyjnych lub zastrzeżenia znaków towarowych leży po stronie zamawiającego.

9.  Projekty graficzne. W przypadku standardowych zamówień nie doliczamy dodatkowych kosztów za wykonanie projektów graficznych naklejek ( pod warunkiem otrzymania logo, danych tekstowych i innych danych do wykonania projektu na elektronicznym nośniku informacji).  W przypadku projektu graficznego typu "etykieta produktowa " jest on płatny ( zwykle 450 zł netto bez uwzględnienia kosztów zakupu zdjęć niezbędnych do jego wykonania )

10.  Wszystkie ceny podajemy netto. VAT w wysokości 23% zostaje doliczony w momencie wystawienia faktury.

11.  Warunki płatności: płatność przy odbiorze , przelew na podstawie faktury proforma, płatność z odroczonym terminem płatności. Zlecenia o wartości powyżej 6000 zł netto wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30%. Wycofanie się z realizacji zlecenia po jego pisemnej akceptacji nie zwalnia z jego opłacenia w pełnej wysokości wskazanej na zleceniu.

12.  Transport na koszt odbiorcy ( 30 zł netto na terenie RP do 30 kg )  jeśli umowa nie stanowi inaczej, na terenie UE koszty transportu są określane w zleceniu.

13.  Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem pisemnego określenia przedmiotu reklamacji w terminie 7 dni po dostawie. Reklamacje dotyczące kolorystyki CMYK oraz Pantone są rozpatrywane wyłącznie w przypadku dostarczenia przed zleceniem przez klienta proofa kolorystycznego lub gdy wykonany został wydruk testowy przed zleceniem. W przypadku druku małych znaków, wobec których jest zasadne podejżenie, że mogą być nieczytelne a nie został wykonany wydruk testowy lub dostarczony proof reklamacja może zostać odrzucona. 

15. W przypadku wstępnej akceptacji zlecenia oraz zlecenia przygotowania projektów graficznych dla klienta przez firmę enaklejki, klient po przesłaniu i akceptacji projektów wycofa się z realizacji zlecenia zostanie obciążony kosztami przygotowania projektu w wysokości 250 zł netto

16.  Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami gospodarczymi w Warszawie

 

Polski

----------------------------------------------------

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje są przyjmowane drogą elektroniczną sprzedaz@enaklejki.com.pl

Rozpatrzenie reklamacji następuje do 1 dnia od otrzymania przez nas wadliwego towaru.

W przypadku stwierdzenia zasadności reklamowego towaru nakład jest powtarzany lub następuje zwrot płatności na wskazane przez klienta konto. 

Produkcja reklamacyjna ma pierwszeństwo w kolejności prac produkowanych przez nas. Czas produkcji reklamacyjnej wynosi od 2 - 5 dni roboczych w zależności od wielkości nakładu. Okres ten może się wydłużyć w okresie wakacyjnym ( Lipiec- Sierpień ) oraz w okresie ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. 

Dane teleadresowe

tel./ kom.  +48 22 662 49 16 

( 7.00-22.00 7 dni ) 

sprzedaz@enaklejki.com.pl

UWAGA!

Pytając o cenę prosimy o podanie:

- wielkość naklejki ( określić w cm czy w  mm )

- ilość naklejek

- sposób docięcia ( na arkuszu, rolka, cięte każda osobno - jak do rozdawnictwa )

na korespondencję staramy się odpowiadać w ciągu kilkunastu minut.

Wszystkie ceny podawane są w wartościach NETTO !

Formy płatności :

Zapraszamy. BIURO.

pon-pt 8.00 - 18.00

sobota: prosimy o telefon przed wizytą. 

ET Usługi Reklamowe

ul. Koronacyjna 20a

02-496 Warszawa

NIP PL521 212 45 48

 

WRÓĆ DO WZORÓW WSZYSTKICH NAKLEJEK

TOMASZ BARTOSIEWICZ E T USŁUGI REKLAMOWE w Verif.pl